Hướng dẫn đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu, quý khách vui lòng đăng nhập và vào phần “Thông tin tài khoản” như sau:

Đây là khu vực thay đổi thông tin về tài khoản cũng như mật khẩu. Để thay đổi mật khẩu quý khách vui lòng nhập tại ô THAY ĐỔI MẬT KHẨU sau đó nhấn Lưu thay đổi. Quý khách vui lòng nhập mật khẩu mạnh, bao gồm số, chữ cái in hoa, kí tự đặc biệt. Để nâng cao tính bảo mật cho tài khoản của mình, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Vui lòng không đặt mật khẩu dễ đoán như : abcdefg, 123456, admin v.v… Mọi vấn đề liên quan đến rò rỉ mật khẩu hoặc bị hack do mật khẩu dễ đoán sẽ không được SaleOrgamil chịu trách nhiệm. Thông tin mật khẩu của quý khách được mã hóa hoàn toàn, đội ngũ quản trị của saleOrgamil cũng không biết được mật khẩu này. Vui lòng bảo mật và tránh chia sẽ với người khác.

One thought on “Hướng dẫn đổi mật khẩu

  1. Pingback: Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản – SSaleQuick

Comments are closed.