Dung dịch Finn vệ sinh ô tô Car Care (550ml)

225.000

Dung dịch vệ sinh ô tô Car Care (550ml) với công dụng là tẩy sạch vết nhựa đường, các loại keo, vết mực, dầu mỡ… là dung dịch dung môi nên dùng để tẩy rửa trên bề mặt sơn, nhựa, vải.