Nước rửa rau củ quả thực phẩm diệt khuẩn 99.99% VBT Sunred 500ml/Chai

48,000

Thế nên một phát minh từ các chuyên gia tại Việt Nam nhằm giúp đỡ cho những bữa ăn của gia đình Việt an toàn hơn – SUNRED – Nước rửa rau quả thực phẩm.

Nước rửa rau củ quả thực phẩm diệt khuẩn 99.99% VBT Sunred 500ml/Chai

48,000